Prodáváme mimo jiné kola s těmito motory:

Základní informace o motorech elektrokol naleznete na této stránce. Projdeme si rozdělení elektrokol dle umístění motoru, výkony a napětí motorů a také nejběžnější typy používaných našimi dodavateli. V případě, že budete mít jakékoliv doplňující otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Rozdělení dle umístění motoru

Motor je jedním ze základních rozlišovacích komponentů mezi elektrokoly. Levnější typy elektrokol (nemusí to však být podmínkou) používají motor umístěný buď v předním nebo zadním náboji. Je to obvyklé u nejlevnějších kol s olověnou baterií, ale i u Li-Ion a kupříkladu většiny modelů luxusních kol BH.

Umístění do náboje bylo běžné v dřívějších dobách. Dnes se od tohoto systému postupně ustupuje z důvodu několika nevýhod, které jsou s provozem těchto elektrokol spojené. Nic však není černobílé, takže nejprve začněme jmenovat výhody nábojového pohonu:

 • Elektrokolo je konstrukčně jednodušší
 • Obvykle můžete počítat s nižší cenou těchto elektrokol.

Je však pravdou, že nevýhody převažují:

 • U modelů s předním náhonem motor škube s řidítky, může to být nebezpečné z důvodu možného pádu. Přední kolo může podkluzovat.
 • U těchto kol dochází i k rychlejšímu poškození hlavového složení, případně i odpružené vidlice. Tím pádem je třeba častěji provádět servis těchto dílů.
 • V případě užití zadního náhonu horší manipulace s výpletem v případě defektu (zvláště návrat výpletu zpět do zadní vidlice chce cvik - je třeba se trefit do patek, přehazovačky, případně kotoučem do brzdy apod.). Především u levnějších kol bývá někdy problém s "nedomyšleností" pro tento případ. Setkali jsme se dokonce s kolem ze supermarketu, kde nešlo odpojit kabel od motoru a tím pádem ani vyměnit zadní duši, plášť a vícekolečko!
 • Větší zátěž na zadní výplet (motor, baterie a jezdec na zadní stavbě kola) a s tím spojená horší manipulace.
 • Praskající špice
 • Menší dojezdy
 • Slabší motory

Přesto všechno lze i některé modely s nábojovým pohonem v jistých případech doporučit. Jsou vhodné pro zákazníky s menšími nároky, hodí se pro "nákupní" městská kola a obecně pro všechny, kdo ocení nižší cenovou hladinu těchto kol.

Umístění do středového složení je nejmodernější systém pohonu elektrokol a nejen v naší nabídce dnes už hraje prim.

K dispozici je celá řada výrobců, kteří tuto možnost objevili a rozvíjí. Nejznámnější je bezesporu Bosch, Shimano Steps, Yamaha, Bafang a Brose. Tyto systémy jsou použity i u námi nabízených elektrokol a podrobnější popis naleznete níže. Výhody středového systému jsou:

 • Elektrokolo se chová nejpodobněji jako klasické kolo.
 • Bicykl je vyvážený váhově na střed.
 • Nedochází k negativům jako u nábojových motorů.
 • Nejlepší přenos energie, vysoký dojezd a nízká spotřeba.

I zde nalezneme několik nevýhod:

 • Dochází k rychlejšímu opotřebení řetězu, v případě zanedbání údržby následně i celého mechanického pohonu.
 • U některých modelů je jistým omezením nižší světlost, v terénu je třeba dávat pozor na poškození motoru.
 • Levnější a starší generace těchto elektrokol mohou bojovat s horší funkčností při řazení vzadu na kazetě.
 • Vyšší pořizovací cena

Výkon motoru

Pro elektrokola prodávaná v Česku platí legislativa, která limituje výkon elektromotoru na 250 W. Této hodnoty dosahuje většina elektrokol v naší nabídce. Některá kola mají výkon vyšší (častokrát 350 W), nicméně maximální rychlost je i nadále limitováná správným nastavením řídící jednotky. Výhodou těchto motorů je vyšší životnost. Jestliže je motor o výkonu 350 W zatížen pouze na povolených 250 W, má neustálou rezervu a není tolik zatížen. Kromě toho se může výkon na krátkou dobu navýšit - například při podklouznutí.

Některá elektrokola z naší nabídky mají výkon vyšší než schválených 250 W. U těchto elektrokol platí, že nemohou být provozována na pozemních komunikacích a zákazník si je pořizuje na vlastní riziko pouze pro sportovní použití na vlastním pozemku (pozor! I lesní pěšina je z hlediska platné legislativy považována za "pozemní komunikaci")

Je nutné zdůraznit, že přečipovaná elektrokola nebo s výkonem 500 W a výše poměrně zásadně zatěžují baterii. Může dojít k její rychlejší spotřebě, v extrémním případě i zničení. Dalším rizikem je samotné porušení platné legislativy. V případě nehody na elektrokole s tímto výkonem bude zcela jistě brán tento fakt v potaz vyšetřujícími orgány, pojišťovnou a pod. Jestliže se stanete účastníkem nehody na přečipovaném elektrokole, budete automaticky považováni za viníka! Upozorňujeme, že v okolních státech již probíhají kontroly státních orgánů zaměřené na výkon motoru!

Napětí elektromotoru

Motory elektrokol jsou vyráběny v několika variantách i z hlediska používaného napětí. V dřívějších dobách se použival standart 24 V, dnes je tohle napětí k vidění velmi zřídka u neznačkových nebo u levnějších elektrokol (tedy u výrobků, kde není tak podstatná okamžitá akcelerace).

Motor s napětím 36 V je osazován nejčastěji. Použitelný je u elektrokol sportovních, horských, ale i městských. Kolo s tímto motorem zdolá bez problému strmější svahy jak na zpevněných cestách tak i v terénu. Některé modely již používají napětí 48 V, obvykle s výkonem alespoň 350 W. Jde vesměs o horská elektrokola ve vyšší cenové hladině.