Při pořízení nového řetězu Vašeho kola musíte dodržet několik zásad.

Především je nutné spočítat počet rychlostí na zadním vícekolečku (kazetě). V případě, že máte 1 - 3 rychlosti, volte jednorychlostní řetěz. Pro počet 5 - 8 se volí osmirychlostní (7,8 rychlostí), u vyššího počtu rychlostí volte přesně. Čím větší počet rychlostí, tím je užší. Nesprávně zvolený řetěz by mohl způsobit poškození kola.

Další zásadou je nový řetěz upravit na stejný počet článků, který je doporučen u Vašeho kola v aktuální specifikaci. Většinou bývá délka správně určena výrobcem kola, občas se můžete setkat s řetězem příliš dlouhým u neodborně provedeného servisu. Pro zkrácení nového řetězu musíte použít nýtovač řetězu: pod tímto odkazem.

Opotřebení řetězu zjistíte pomocí měrky na řetěz, příliš poškozený řetěz se většinou mění zároveň s vícekolečkem nebo kazetou. V takovém případě si "vytahaný" řetěz přizpůsobí zoubky na pastorku oblíbeného převodu a nový řetěz by na staré kazetě přeskakoval. Měrky na řetěz koupíte pod tímto odkazem, kazety koupíte pod tímto odkazem.